• Top 10 nghành hút dòng tiền
  • Top 10 cổ phiếu tốt nhất
  • Nhận định thị trường
NgànhXếp hạngĐiểm rating
Tài chính1138
Thép2105
Vận tải biển3105
Bất động sản443
Hóa chất541
Bảo hiểm625
Ngân hàng722
Công nghệ thông tin87
Công nghiệp95
Xây dựng10-3

DATX sử dụng công nghệ AI để thu thập dữ liệu theo thời gian thực từ hơn 50 nguồn, bao gồm:
- Trung tâm lưu trữ dữ liệu tài chính online thế giới: Yahoo Finance Data; Investing.com; Bloomberg; Refinitive Eikon
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước; Tổ chức tài chính và môi giới chứng khoán Việt Nam
- Báo cáo đánh giá, nhận định của các chuyên gia trên thị trường chứng khoán
- Báo cáo tài chính các Doanh nghiệp niêm yết

Download AndroidDownload Android
Powered ByDatx Logo